Članci i kolumne mogu se licencirati svim zainteresiranim stranama - dnevnim novinama, časopisima, online publikacijama te svim inim subjektima koji imaju potrebu za sadržajem. Nije dozvoljeno preuzimanje članaka i tekstova bez pisane dozvole tvrtke Femina Media d.o.o. (preuzimanje sadržaja uz navođenje izvora također nije dozvoljeno i smatra se povredom autorskih prava!).

Svi članci, kolumne te specijalizirani članci koji su napisani i producirani od strane tvrtke Femina Media d.o.o., njezinih novinara, urednika ili nezavisnih suradnika i objavljeni na portalu Femina.hr dostupni su za licenciranje.

  • više od 2.300 članaka u arhivi
  • svakog dana 5 - 7 novih članaka
  • članci pokrivaju 15 različitih tema/rubrika
  • sadržaj stvara grupa kvalitetnih i stručnih autora

Uvjeti licenciranja sadržaja (pdf) (u primjeni od 06.12.2009.)