Najavljujući treće po redu Dane Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje na dvodnevnom međunarodnom znanstvenom skupu s dvije teme - stalnom temom Zagorka - život, djelo, naslijeđe, i ovogodišnjom glavnom temom Feminizam, povijest, politika

marija juric zagorka, spomenik u tkalcicevoj, u zagrebuCentar za ženske studije nastavlja razvijati koncept Zagorkinih dana, koji će se ove godine održati od 24. do 29. studenoga 2009. kao znanstveni skup i središnje mjesto za raspravu o ženskom autorstvu, odnosno o percipiranju, vrednovanju i ovjeri stvaralaštva žena u različitim društvenim, povijesnim i kulturnim kontekstima.

Zagorka - život, djelo, nasljeđe

Stalna tema skupa pod nazivom Zagorka - život, djelo, nasljeđe tematizira Zagorkin politički i društveni aktivistički impuls koji je obilježio njezin profesionalni i književni rad - karijeru novinarke započela je političkim komentarima koji su je doveli do mjesta dopisnice iz ugarskog sabora, ali i zatvora pod vladavinom Khuéna Hédérvaryja, protiv kojeg je organizirala prve ženske demonstracije. Usko je surađivala sa ženskim organizacijama te sindikalno organizirala radnice. Kasniji književni opus u povijesnim romanima, ali i onima sa suvremenom tematikom, ispunila je značenjski slojevitim sadržajima temeljenim, između ostalog, u dobroj mjeri na ideologemima nacionalne te osobne, i ženske slobode. Ženska uloga u povijesti, pogotovo onoj javnoj, politički relevantnoj, jedna je od važnih Zagorkinih tema kojoj se opsesivno vraćala (drama Evica Gupčeva, popularnopovijesno djelo Neznana junakinja hrvatske povijesti, povijesni romani s jakim ženskim likovima). 

Stoga ove godine Centar za ženske studije posebno poziva na prijavu izlaganja koja se bave Zagorkinim promišljanjem povijesti, kako nacionalne, hrvatske povijesti u imperijalnim okvirima, tako i epohalnog značaja klasne i rodne borbe u prijelomnim godinama prve polovice 20. stoljeća, kako je vidi Zagorka. Dobrodošla su stoga sva književnokritička izlaganja usmjerena na analize Zagorkinih povijesnih romana, likova i motivacija, ali i na njezinu novinarsku produkciju vezanu uz političke i povijesne teme (hrvatska samostalnost, odnos s Mađarskom, jugoslavensko ujedinjenje, žensko pravo glasa, utjecaji oktobarske revolucije, položaj seljaštva i radnika).

Feminizam, povijest, politika


marija juric zagorkaGlavna tema ovogodišnjeg skupa pod nazivom Feminizam, povijest, politika proizlazi iz navedene uronjenosti Zagorke u čvorište povijesti i politike, ukršteno s matricom rodnih, nacionalnih i klasnih odnosa, tipična je kako za društvenopolitički položaj ženskog subjekta u razdoblju moderniteta tako i danas. Upis napora i dosega feminističkog pokreta i pisma u povijesnu naraciju jedno je od traumatskih mjesta feminizma, koji se u uvjetima ukorijenjene kulture ženske povijesne nevidljivosti, nepostojanja ili slabosti komunikacijskih kanala potrebnih za održivu žensku kulturu pamćenja uvijek iznova bori za izgradnju aktivne feminističke politike povijesti. Ona uključuje napore za istraživanjem i promjenom politika prešućivanja odnosno upisivanja ženskih udjela u nacionalne kanone, uključujući one historiografske, kulturne i znanstvene. Posebno su interpretacijski zanimljive posljedice povijesnih diskontinuiteta i ruptura unutar neispisanih povijesti hrvatskih, jugoslavenskih, europskih feminizama.

Centar za ženske studije stoga poziva sve zainteresirane da prijave izlaganja tematski vezana uz kompleks roda, povijesti i politike, tj. uz povijest odnosa roda, feminizma i politike kroz različite povijesnopolitičke formacije u Hrvatskoj i na širem prostoru srednje i jugoistočne Europe - međuratne, ratne (fašizam i antifašizam), socijalističke, razdoblje rata i sloma zajedničke države, demokratizacije i tranzicije, do iminentnog post-demokratskog i post-sekularnog razdoblja.

Sve detalje o prijavama, terminima i rokovima potražite na: Centar za ženske studije - Dani Marije Jurić Zagorke

Reproduciranje i objavljivanje sadržaja bez pisane dozvole portala Femina.hr nije dopušteno! Licencirajte naš sadržaj.