U ovo doba pandemije i zbunjenosti svi smo na neki način opterećeni posljedicama novih okolnosti u kojima živimo. Iako je važno o tome govoriti, ovaj put želim skrenuti vašu pozornost natrag na temu spolnog zdravlja

svjetski dan spolnog zdravlja

Rujan se ponekad proglašava mjesecom spolnog zdravlja, a Svjetski Dan spolnog zdravlja obilježava se 04. rujna na inicijativu Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (engl. World Association for Sexual Health ili skraćeno - WAS), globalne organizacije koja se zalaže za promicanje najboljih praksi u području spolnog zdravlja.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana spolnog zdravlja diljem svijeta, a ove godine zbog utjecaja pandemije i sve više online, organizirane su brojne aktivnosti kojima je cilj promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja, edukacija, informiranje i podizanje svijesti o važnosti preuzimanja odgovornosti za spolno zdravlje te poštivanju i zaštiti prava svakog pojedinca.

Ponovimo, spolno zdravlje važan je dio cjelokupnog zdravlja koji utječe na različite aspekte zdravlja i pod utjecajem je različitih aspekata zdravlja, ne samo tjelesnog, već i emocionalnog, mentalnog i socijalnog. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO, 2002.) definira osnovne pojmove povezane sa spolnim zdravljem kao stanje tjelesnog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog dobrostanja povezanog sa spolnošću, a ne samo kao odsutnost bolesti, disfunkcije ili nemoći. Spolno zdravlje podrazumijeva pozitivan i uvažavajući pristup seksualnosti i spolnim odnosima, kao i mogućnost doživljavanja ugodnih i sigurnih spolnih iskustava bez prisile, diskriminacije i nasilja.

WAS ove godine stavlja poseban naglasak na zaštitu i promicanje ljudskih prava u području spolnoga zdravlja te poštivanje različitosti. Pandemija je na različite načine dovela do naglašavanja već postojećih razlika između muškaraca i žena, kao i diskriminacije različitih skupina kao što su imigranti, LGTBIQ populacija itd. Žene su tako izložene povećanom riziku od nasilja u partnerskim odnosima, seksualnom zlostavljanju, obiteljskom nasilju i drugim vrstama nasilja i iskorištavanja, pogotovo u situaciji izolacije u domovima. Žene također diljem svijeta predstavljaju najveću radnu skupinu u zdravstvenom sektoru i sektoru skrbi koja se nalazi na prvoj liniji te je tako i više izložena zdravstvenim rizicima i u potrebi za dodatnim resursima i podrškom.

Pandemija nas je na neki način i natjerala da preispitamo ulogu i načine iskazivanja fizičke bliskosti i seksualnosti u našim životima te možda istražimo neke nove ili stare načine seksualnog izražavanja i življenja naše seksualnosti. Ovo je na neki način i mogućnost za istraživanje pozitivnih ishoda seksualnosti pa je tako objavljena i Deklaracija o seksualnom zadovoljstvu kojom se naglašava važnost doživljavanja ugodnih i sigurnih seksualnih iskustava bez diskriminacije, prisile i nasilja kao osnove spolnog zdravlja i dobrostanja te kao dio osnovnih ljudskih prava. Zato je iznimno važno da kao takvo bude uključeno u edukaciju i promociju zdravlja i pružanje usluga u svim dijelovima svijeta.

svjetski dan spolnog zdravlja

Edukacija o spolnom zdravlju iznimno je važna i nerijetko nedovoljno zastupljena u različitim aspektima naših života, od škole na dalje. Iako istraživanja sustavno pokazuju da sistematizirani i kvalitetni programi edukacije odgađaju dob stupanja u seksualne odnose, smanjuju učestalost seksualnih aktivnosti te utječu na povećanje korištenja kondoma i drugih kontracepcijskih sredstava, i dalje postoji određeni otpor prema edukaciji koja uključuje takve teme i potreba da takve edukacije budu dostupne većem broju ljudi.

SZO je u 2018. objavila Međunarodne tehničke smjernice o seksualnoj edukaciji u kojoj autori navode kako sveobuhvatna seksualna edukacija igra središnju ulogu u pripremi mladih osoba za siguran, produktivan, ispunjavajući život u svijetu u kojemu spolno prenosive infekcije (SPI), neplanirana trudnoća, rodno uvjetovano nasilje i rodna neravnopravnost i dalje ozbiljno ugrožavaju njihovo dobrostanje. Iako postoje jasni dokazi o dobrobitima kvalitetnih programa u školama i dalje premalo djece i mladih ima mogućnost pripremiti se na takav način za život u kojem su osnaženi preuzeti kontrolu za ono što im se događa i donositi informirane odluke o svojoj seksualnosti, slobodno i uz preuzimanje odgovornosti.

Nova situacija u svijetu, uzrokovana pandemijom koronavirusa, zahtijeva posebnu pozornost i prilagodbu kad je u pitanju edukacija djece, mladih i odraslih pa to, naravno, zahvaća i edukaciju o spolnom zdravlju. Prošlogodišnja kampanja povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja upravo je naglašavala važnost dostupnosti edukacije o spolnom zdravlju za sve. U trenutnim izazovima osiguravanja redovne edukacije u školama i na fakultetima, sve se više koriste različiti sustavi e-učenja i online aktivnosti.

Kao razvoj u tom smjeru, želim vam ovim putem predstaviti novu edukativnu platformu pod nazivom Volim zdravlje koju udruga HUHIV službeno objavljuje tijekom rujna. Projekt izrade ove edukativne platforme financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a partner na izradi projekta je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) uz podršku brojnih zdravstvenih stručnjaka koji se bave spolnim zdravljem i područjem infektologije te su se uključili u izradu edukativnih materijala kao i zdravstvenih institucija koje pomažu u promociji platforme (Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, HZZO, MiZ, Grad Zagreb, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“). U izradi stručnih edukativnih sadržaja sudjelovalo je preko dvadeset stručnjaka iz područja medicine i javnog zdravstva te je do sada već kreirano preko dvadeset e-tečajeva uz brojne druge edukativne sadržaje. Iako su prvi tečajevi u sklopu projekta razvijeni s fokusom na buduće i mlade zdravstvene djelatnike koji su ključni u prevenciji SPI i širenju edukativnih poruka, oni će biti dostupni svima koji se žele educirati i naučiti više o spolnom zdravlju i povezanim temama te vas pozivam da posjetite portal i pratite novosti i sadržaje koje planiramo kontinuirano dodavati. Kreirajte za sebe edukaciju prema onome što vas zanima od postojećih tema. Izbor tečajeva s vremenom će biti puno veći pa ćete sigurno moći pronaći nešto za sebe. Platforma osim sustava e-učenja sadržava puno korisnih informacija i poveznica na jednom mjestu te u tom smislu predstavlja dobru i pouzdanu osnovu za informiranje o spolnom zdravlju i povezanim temama.

svjetski dan spolnog zdravlja

Uključite se i vi u obilježavanje Svjetskog dana spolnog zdravlja, educirajte se i educirajte osobe koje su vam bliske. Koristite alate koji su vam dostupni iz vašeg doma. Posjetite portal Volim zdravlje, preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju Spolno zdravlje ili posjetite istoimenu web stranicu. Izrađena od strane udruge HUHIV i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) uz podršku Grada Zagreba te brojnih stručnjaka, sadržava pouzdan sažetak savjeta o spolnom zdravlju. Osim mnoštva informacija, također sadržava i kalkulator rizika u kojem odgovorom na nekoliko pitanja o svom ponašanju možete bez znatiželjnih pogleda u intimi svoga doma procijeniti svoj rizik od spolno prenosivih bolesti i dobiti odgovarajuće preporuke. Unutar aplikacije možete u Tražilici zdravstvenih usluga pronaći lokacije na kojima možete obaviti neku zdravstvenu uslugu u RH poput testiranja na SPB. Pomoću opcije Pitaj stručnjaka možete postaviti pitanja na koja niste našli odgovore na neke Vaše nedoumice koje se tiču spolnog zdravlja, u najkraćem mogućem roku dobit ćete odgovore na vaša pitanja od stručnih savjetnika.

Maja Erceg Tusek, HUHIV

Spolno zdravlje je važno.
Educirajmo se svi skupa i #OstanimoOdgovorni

Piše: Maja Erceg Tušek, mag. psih., HUHIV
Web stranica: www.lelo.com
Instagram: https://www.instagram.com/lelo_official/
Facebook: https://www.facebook.com/LELO.Official/

Reproduciranje i objavljivanje sadržaja bez pisane dozvole portala Femina.hr nije dopušteno! Licencirajte naš sadržaj.